Sørkedalen skole - Finnerud

Utgangspunktet Sørkedalen skole er beskrevet her.

Denne stien finner vi i veikrysset etter bommen ved Brenna. Dessverre har merkingen blitt flyttet til den nye veien opp langs bekken som så krysses på bru før vi kan ta av på stien, Men gamlestien er der fortsatt rett over bekken stiger den i slyng opp bratta og er litt småsteinete og løs her og der, men snart er vi oppe på ei flate som er et delta fra istidens avslutning da havflata lå 205 meter høyere i landskapet enn i dag. Inne i granskogen har det i løpet av sommern 1999 dukket opp en slags leir som brukes når folk skal leke krig med plastkuler fyllt med maling - paintball. For oss som foretrekker fredeligere virkelighetsflukt går stien vider oppover lia. Over et par hogstflater med fine glimt av Sørkedalen. Og lysene i dalen kan være et velkomment syn når mørket faller på etter en lang og god tur i den fantastiske Oslomarka.

Snart passerer vi et stykke av skiløypa og kommer opp til Finnerud på veien like nedenfor. herfra kan vi gå opp til selve Finnerud der det er servering og sti videre nordover mot Kikut. Vi kan ta til høyre over ei plankebru mot Svartor og Nordmarkskapellet eller fortsette veien et lite stykke og ta stien mot Kobberhaughytta.

Finneruds egen web-side