Avstikker til Seterkollen

Jeg ble tipset om denne turen av oppsitteren på Svartorseter, og jeg gikk opp her en vakker søndag i september 2000. Hele avstikkeren er under en kilometer

Fra Svartorgrinda, som er den lille plassen der den blåmerkete gamleveien forlater veien til Svartor (se rutebeskrivelsen Nordmarkskapellet - Finnerud) går vi litt mot Sørkedalen og krysser bekken som går i stikkrenne under veien. Like ved går da en ganske tydelig sti inn i skogen. Den går gjennom et ganske flatt skogparti og kommer fram til ei kraftlinje. Den skal krysses skrått mot der skiløypa går opp en bratt bakke på ei lita fylling. Legg merke til de lite sky hakkespettene på stolpene! De sitter nok der for å holde med livlige artsfeller unna. Hakkespetter kan faktisk herje overasskende mye med slike stolper.

Vi går opp løypa og vel oppe den lille bakken tar en tydelig sti av til høyre. Den går i en bue til høyre opp lia og kommer snart fram til en gammel hoppbakke. Vi klatrer opp unna- og ovarennet. Sett ovenfra gir den et ganske svimlende inntrykk mellom tette vegger av skog. Men egentlig er ikke bakken så stor.

Oppe på kollen kan man rusle omkring på platået og se utover Sørkedalen, Oslofjorden og store deler av det sentrale Nordmarksterrenget med Kobberhaughytta, Studenterhytta og Slaktern.