Sakrishytta - Fyllingen

Dette er på en måte sideveien til Kikut som muliggjør rundtur på sti fra eller til Sørkedalen. Stien ble overhalt, dvs. ryddet og merket 4. september 1999.

Stien tar av bilveien et par hundre meter nord for Sakrishytta og stikker inn i skogen nordvestover. Stien er gammel og lite påvirket av tekniske inngrep. Vi går gjennom tynnet og utynnet eldre skog over åsen og kommer etterhvert ned og ut på et par hogstflater med vid utsikt blant annet nordover mot Kikut og Porthøgda. Videre kommer stien ned på en sidevei som følges et lite stykke før stien stikker over og treffer hovedveien i østenden av Vestre Fyllingen. Herfra følges veien først nordover til brua over smalet mellom Fyllingen-vannene og så østover til Fyllingen gård.

Herfra går blåsti videre det korte stykket til Kikutstua, sørover gjennom Osmarka og nordover opp til Kikut.