Øyungen

Øyungen utmerker seg ved å være det eneste større vannet i Nordmarka som ikke har veier langs breddene. Vannet ligger ca 2,5 kilometer fra Skar og er et flott turmål for en rusletur. Det går veier på begge sider av Skarselva. Den nordre, som er eldst er også den koseligste å gå, med fin utsikt mot elva. På sørsiden av elva kan man gå den noe nyere veien eller sti langs elva.

Brannvesenet har laget en bålplass ved demningen på nordbredden. Det er nesten alltid folk langs vannet og både sør- og nordbredden ved dammen er mye brukt til overnatting og begynner å bli ganske slitt, men det er fine grasbakker og vakkert i sommerkveldene. (Eller om høsten som i dette stemningsfulle tåkebildet)

Dessverre omfatter ikke Oslo kommunes prisverdige verneområde i Mellomkollen selve vannet eller bredden, og på sørsiden eier Løvenskiold. Det hadde ellers vært en utmerket ide å verne hele vannet og det har ikke manglet på forslag om det!

Det har vært flere generasjoner med dammer her. Den forrige dammen ble bygget i 1874, men den erstattet en enda eldre dam. Den nåværende granittdammen ble bygget i 1916 og demmer vannet omtrent 2 meter, men Øyungen har velsignet stabil vannstand - ett annet særmerke. Går man langs bredden kan man lytte til lyden av naturlige bølgeslag. Dammen ble reparert sommeren 1999.

Sverre Grimstad beskriver i en artikkel i Snø og ski hvordan det hadde seg at Øyungsdammen ikke ble bygd opp til planlagt vannstand: Akerselva Brugseierforening kjøpte i 1906 Nordbråten gård som eide skogen på nordsida av elva og langs sjøen til den tørre og mishandlede furua på odden ved Storholmen. Så skaffet man seg avtale med grunneieren på motsatt side av elva, men ikke med Løvenskiold! Imidlertid ble bygging av dam igangsatt og i følge Grimstad viser dagens dam hvor byggingen hadde kommet da Løvenskiold ga endelig beskjed om at han ikke ville ha demningen høyere enn den gamle dammen.

Veien på nordsiden av elva ble bygget i 1908 som anleggsvei til dammen, veien på sørsida er nyere.

Det går blåmerket sti på sørbredden til Gåslungen og på nordbredden til Liggern.