Nordmarkskapellet

Nordmarkskapellet er et sentralt punk i stisystemet, sjøl om det ikke er stikryss på selve tunet.

Går man østover forbi inngangen til selve kapellet og innover åsen kommer man straks til et stikryss. Mot sør (høyre) går stien til Tryvannstua. Til venstre går det sti mot Blankvannsbråten og videre innover mot Kobberhaughytta og Kikut, men går man denne veien kan man også finne stier tilbake mot Skjennungen eller man kan gå veien ned til Ullevålseter.

Går man ned på veien og følger blåstien på andre siden forbi KSI-hytta kommer man ved å holde rett fram ned til Smedstua og Sørkedalen. Men det tar også av stier nordover, først til Studenterhytta og noe lenger nede mot Svartor og Finnerud