Nordmarkskapellet - Finnerud

En liten perle av en blåmerket rute, meget lite traffikert. Fra Nordmarkskapellets inngang går du ned til bilveien, krysser den og går forbi KSI-hytta, så går du ned bakken og rett fram i første stikryss, der sti går til høyre mot Studenterhytta. Straks krysser du ei lita myr på en kavlebru konstruert av undertegnede etter middelalderoppskrift. Legg spesielt merke til de håndkløvde stokkene. Jobbigt. Men moro å prøve seg på.

Så går du over et par hogstflater og kommer til et nytt stikryss. Rett fram går fin sti ned til Smedstua i Sørkedalen, men vi tar til høyre og følger blåmerkingen i en bue utenom myra. Vi krysser nok en myr og fortsetter i fin skog nedover til ei våt myr ved Lustjern. Her trengs også kavlebru snart, men jeg tror jeg skal bruke motorsag da!

Stien går så i ett søkk og langs en liten pludrebekk fram til et kryss med stien mellom Sørkedalen og Studenterhytta. Vi holder rett fram og kommer fram til det idylliske Setertjern. Nede ved vannet er det litt vått, men så svinger stien 90 grader til høyre og det bærer opp et frodig søkk i havnehagen. Her har beitemarka blitt ryddet for trær i løpet av de siste årene og midtsommers er det et blomsterflor her som jeg iallefall ikke ser maken til noe annet sted. Omgitt av enger går vi opp til veien og følger den til venstre forbi Svartorseter og over bekken. her kan man se beitende hester og i stille aftenstunder en ditto elg.

Så kommer vi til et blåskilt og vi svinger igjen skarpt til høyre og kommer inn på gamleveien mellom Finnerud og Sørkedalen. (anbefalt avstikker sør for veien: Seterkollen!) Nok en liten og ukjent perle. Koselig ruslevei i svak stigning forbi Svartorgrua (kjentmannspost til september 2000) og fram til veien nedenfor Finnerud. Vi kan gå opp til stua der det er servering og fortsette opp lia mot Sakrishytta, Glåmene og Kikut. Ellers kan vi ta veien til venstre og ta av på sti ned til Sørkedalen borti svingen. Endelig er det mulig å følge veien til høyre bort til bommen og ta stien til høyre der opp til Kobberhaughytta.