Nordmarkskapellet - Blankvannsbråten

Fra tunet på Nordmarkskapellet tar vi østover rundt hjørnet på kapellet og innover åsen. Vi kommer straks til et stikryss der stien sørover til Tryvannstua og Frognerseteren tar av. Vi fortsetter rett fram og krysser et lite søkk før vi kommer til neste stikryss der stien sørover går mot Skjennungen.

Vi dreier mot venstre og er inne på ruta mellom Skjennungen og Blankvann