Stien gjennom Middagsdalen til Fortjern

Middagsdalen har fått navnet sitt fra Fortjernsbråten, dalen er rett i sør for tunet der. Fra veien på sørsida må man vabbe seg over eller rundt myra (det tar av ei skiløype til venstre mot Bjørnholt, men den er veldig myrete og vanskelig å gå tørrskodd) før man finner den delvis oppbygde vinterveien gjennom skaret. Stien går gjennom ei ur som er så djup og skyggelent at det ligger snø her til langt ut i Juni. Så følges dalen ned til veien ved Fortjern (rutemuligheter videre er nevnt der).