Mellomkollen

Områdebeskrivelse * Tegnforklaring * Nabokart: Sørvest - Nordvest - Nord - Sør