Skogen ifølge Lahlum

Innhold: alle marker

Innhold: denne marka

Ligger'n

Liggern er en gammel plass i lia nord for Øyungskalven. Beliggenheten er praktfull, selv om den engang vide innmarka er plantet igjen for mange år siden. Marka fra A til Å oppgir at dette antakelig er en av de tre første bebodde plassene i Nordmarka. Har vært seter for gården Haug ved gamle Aker kirke og har navn etter Niels Ligger som i 1664 var leilending hos Johan Garmann. Ligger var stillingen som slottsforvalter og her gjaldt det Akershus.

Plassen hadde fastboende fram til 1965, veien på oversiden kom året etter. For øvrig fikk plassen strøm i mitt fødeår i 1959. Det store huset leies av Oslo Arkitekforening.

Herfra går det stier i alle retninger. Mot sør langs Øyungen til Øyungsdammen, mot nord over Gørjehøgda til Gørja. Mot øst til Tømte og mot vest til Gåslungen og Helgerndammen. Veien som passerer på oversida av gården går mot øst til Lørenskog og mot vest til Gåslungen

Liggern har tradisjonelt stier over tunet. Stien østover til Tømte går mellom låven og det store våningshuset, over enga og inn i skogen. Stien til Gørja går foran våningshuset og opp bakken og så inn i skogen på oversiden av gården. Selve stikrysset med skilt ligger vest for plassen der veien kommerut av skogen.

Bernhard om Ligger'n