Skogen ifølge Lahlum

Innhold: alle marker

Innhold: denne marka

Liggern - Helgerndammen

Fra tunet på Liggern går du parallelt med bilveien, OOT har merket det som antakelig er gamleveien mellom Gåslungen og Liggern. Vår rute tar imidlertid til høyre mens stien til venstre går mot Gåslungen, krysser bilveien og etter noen meter i traktorspor, tar stien opp Kvehøgda. Luftig utsikt sørover mot Øyngen og vestover mot Rottungen og Tryvannsåsen, snaugnagde rogner og einere vitner om elgtrafikk. Stien følger ryggen noen hundre meter før den dukker inn i gammelskogen i lia ned mot Myrtjern. Etter et par kilometer kommer stien ut på et gammelt hogstfelt der man ser ned mot Myrtjern og Myrtjernhøgda. I dette hogstfeltet vasset man i gras, geitrams og bringebær for bare få år siden (dvs omkring 87-88), men nå (1998) er det bare blæbærlyng og småtrær. Det er alså begrenset hvor lenge pionervegetasjonen på hogstflatene klarer seg.

Stien går utfor bakke og runder såvid øverste loken i Myrtjernelva før du klatrer opp på veien og står på Helgerndammen. Rett over dammen tar blåstien mot Fortjernsbråten av langs vannet.