Liggern - Gørja

Stien tar opp fra tunet på Liggern og krysser veien rett etter. Så stiger stien opp gjennom ungskogen og kommer opp på ei hogstflate med flott utsikt tilbake over Øyungen og åsene bak. Stien flater ut over åsen og passerer toppen som er markert med en bolt. Så kommer vi inn i gammel skog igjen, krysser ei blautmyr som absolutt kunne trenge kavlebru, og kommer snart ned til en bekk som krysses og så går vi over en lav haug til bilveien.

Det siste stykket er tett bjørkekratt og det kan være litt vanskelig å finne stien hvis man kommer andre veien. Man kan gå ut fra veibrua over elva. Stien tar av sørover like vest for den.