Liggern - Gåslungen

Følger man blåmerkinga fra Liggern mot Gåslungen ser man tydelig demonstrert hvordan bilveiene har spist opp stien. Stien har blitt delvis begravet i stein fylling og man må snirkle seg fram mellom kampesteiner. Snart er man alikevel over på en god gammel sti og kommer fram til et stikryss der stien over Helgernhøgda til Helgerndammen tar av. Stien mot Gåslungen fortsetter i slag utforbakke gjennom nytynnet halvgammel granskog. Dessverre er det ikke tilrettelagt for kryssing av Myrtjernelva så stien må bråvende og klatre opp til veien for å ta broa over elva og følger veien fram til Gåslungen. Det må ha vært ei bru eller et vadested her, men kanskje har elveløpet blitt endret når veien ble bygget slik at man ikke lenger hadde behov for det. Det hadde vært flott om man kunne følge gamlestien helt fram til Gåslungen.