Kobberhaughytta - Lørenseter

Fra kjøkkeninngangen på Kobberhaughytta tar vi inn over myrene sørøstover. Stien er litt våt her og der. Snart kommer vi til et stidele der vi tar til høyre. Stien til venstre gå langs Kobberhaugtjern til Kobberhaugene eller Bjørnholt.

Vår sti går ned bakken. den er mye brukt og bred og fin ned til myra som vi følger kanten av og kommer til et nytt stikryss. Stien til venstre går til Kobberhaugene og Bjørnholt, den møter stien som tok av i forrige kryss. Til høyre er det bare et kort stykke til Blankvannsbråten. Vi fortsetter rett fram.

Stien går ned gjennom ungskog og kommer ned på ei stor myr. Her er det behov for klopper og det er lett å se hva som skjer når det mangler. Stien splitter seg opp i mange traseer fordi folk prøver å komme tørrskodd fram. dette skaper etterhvert brede felt uten vegetasjon. Da er det bedre med kavlebruer.

Stien videre faller slakt ned mot Lørenseter. Vi går gjennom tynningshogst fra vinteren 1999. Stien er helt urørt av skogsmaskiner. Snart er vi framme på stien mellom Lørenseter og Blankvannsbråten og tar til venstre.