Skogen ifølge Lahlum
Innhold: alle marker
Innhold: denne marka

Kikutstua

Kan nok med full rett forsvare slagordet hjertet av Nordmarka. I Nordmarka som flriluftslivområde er stuene et sentralt element.

Kikutstua sto ferdig i 1926, men er blitt påbygget flere ganger. Her er servering, overnatting og du kan leie kano. Jeg kan godt anbefale Kikutstua som åsted for seminarer og sånn. Mer info om Kikutstua hos Skiforeningen, eller på Kikutstuas egne nettsider. Kikutstua har dessuten et nettkamera som viser utsikten over Bjørnsjøen: Min definitive favoritt på området.

Fra Kikutstua går det stier og veier i alle retninger. Opp til Kikut og videre til Sandungen, det går også en sti på østsiden av åsen til Sandungen. Vestover kan man gå veien mot Fyllingen og videre mot Langlia. Sørover over Damtangen kommer man til alle sentrale strøk, Sørkedalen, Kobberhaughytta, Tryvann osv.

Østover veien kommer man mot Fortjern, og derfra østover mot Helgern eller sørover mot Maridalen, eller man kan dra nordover mot Hakkloa. Veien mot vest går over Glåmene til Sørkedalen. Det er også forbindelse over sideveien fra Fyllingen via trillesti til Langlia