Kamphaug - Gåslungen

Fra Kamphaug tar blåstien rett nordover, og det er ingen tvil om at dette er et gammelt veifar. I det første stikrysset tar du til høyre, stien til venstre går til Bjørnholt. Stien stiger litt før den forlater åsen og kommer ned blant tjern og svaberg i et lyst og åpent terreng. Det er bare et par lettgåtte kilometer før vi kommer fram til veien ved Gåslungen. Sten som tar av veien til venstre går til Øyungsdammen, og fortsetter vi veien forbi Gåslungen gård kan vi finne veien nordover mot blant annet Kikut eller Liggern.