Nordmarka

Nordmarka er skogsområdet nord for Oslo, fra byen i sør til Hadelandsbygdene i nord, fra Bergensbanen i øst til Krokskogen i vest. Grensen mot Krogskogen følger Langlivassdraget til Langlia, derfra over til Vesle Sandungen og langs Katnoselva og djupålen i Katnosa. Hvordan man skal dele de nordligste områdene har jeg egentlig ikke funnet noe svar på, for nord for Kirkeberget og Katnosa er man i Oppland, men hvis man sier at Jevnaker er Krokskogen og Lunner er Nordmarka vil grensen fortsette opp i Fidlingen, langs vestbredden av Gjerdingen og over Kollern til Mylla. I sørvest grenser Nordmarka mot Bærumsmarka gjennom Sørkedalen

Områdebeskrivelser, med kartskisser (tegnforklaring)

Jeg har delt opp Marka i områder, og lager kartskisser som man kan klikke seg videre fra. Du kan derfor komme videre til steder, ruter og sykkelruter også herfra

ElvannHakadal - Trehørningen og nordover til Hakadalen
EriksknattenHakadal - Trehørningen - Tømte
FagervannsåsenÅsen mellom Maridalen og Skjærsjøen
FrognerseterenSelve Nordmarka: Fra Bogstad til Sognsvann. Fra Holmenkollen til Slaktern. "Mitt" område
GjerdingenFra Katnosa øst til Nysetra nord til Fjellsjøen og Roenseter
HakkloaHelgern - Trehørningen - Hakkloa
HelgernhøgdaBjørnholt - Liggern - Helgern
HøgåsenMellom Maridalen og Sognsvann nord til Hammern
KikutLanglia - Kikut - Sandungen
KobberhaugeneSørover fra Bjørnsjøen og Fyllingen til Studenterhytta og Blankvannsbråten og vest til Sørkedalen
MaridalenDalen nord og øst for vannet og Barlindåsen
MellomkollenÅsene nord for Skar i Maridalen nord til Liggern og Tømte
SandungenFra Sandungen nord til Katnosa og østover til Daltjuven
StrykenFra Stryken sør til Mago og øst til Nysetra

Fotruter, ordnet alfabetisk

Ankerveien
Bakken - Trehørningen
Barlindåsen
Bjordammen - Ringerikstjern
Bjørnholt - Lørenseter
Blankvann - Skjennungen
Blankvann - Skjennungen - Frønsvollen
Bystøa - Hundtjern
Fagervann - Kamphaug
Finnerud - Sakrishytta
Furumokollen
Fyllingen - Langlia
Gamlestien fra Sandungen - Kikutstua
Gaupekollen
Gåslungen - Fortjern
Hakadal - Elvann - Uoffisiell trasé
Hakadal - Fløyta
Hakadal - Kroksund
Helgerndammen - Smalstrømmen
Holmenkollen - Lillevann
Hønefoten - Fagervann
Kalvsjøen - Gørja
Kamphaug - Bjørnholt
Kamphaug - Gåslungen
Kikut - Fyllingen
Kikutstua - Finnerud
Kikutstua - Kikut
Kobberhaughytta - Lørenseter
Kroksund - Østre hakkloa
Liggern - Gørja
Liggern - Gåslungen
Liggern - Helgerndammen
Liggern - Øyungsdammen
Lillevann - Tryvannstua
Mariakirken - Kamphaug
Maridalen skole - Fagervann
Nordmarkskapellet - Finnerud
Nysetra - Hakklokalven
Over Vettakollen
På vestsida av Rottungen
Ringerikstjern - Hytli
Ringerikstjern - Tryvannstua
Sakrishytta - Fyllingen
Sakrishytta - Kobberhaughytta
Sandungen - Kikut
Sandungen - Langlia
Sinoberkrysset - Bogstad
Skar - Mellomkollen - Tømte
Skar - Øyungsdammen langs Skarselva
Skar - Øyungsdammen, nordsideveien
Skar - Øyungsdammen, sørsideveien
Skjennungen - Frønsvollen
Sognsvann - Ullevålseter om Lynhytta
Sognsvann - Ullevålseter om Nedre Blanksjø
Stien gjennom Middagsdalen til Fortjern
Stryken - Hakklokalven
Sørkedalen - Heikampen
Sørkedalen skole - Bakk
Sørkedalen skole - Finnerud
Sørkedalen skole - Kobberhaughytta
Sørkedalen skole - Nordmarkskapellet
Sørkedalen skole - Tryvannstua
Trehørningen - Sølvvika
Trehørningsrumpa - Fortjernsbråten
Tryvannstua - Bjordammen
Tryvannstua - Nordmarkskapellet
Tryvannstua - Sinoberveien
Tømte - Fløyta
Tømte - Liggern
Tømtekleiva
Ullevålseter - Blankvann
Ullevålseter - Lørenseter - Blankvannsbråten
Ullevålseter - Sognsvann om Lortjern
Vestre Hakkloa - Sandungen
Voksen skog - Ringerikstjern
Østre Hakkloa - Vestre Hakkloa
Øyungen - Tømte over Brenna
Øyungsdammen - Fagervann
Øyungsdammen-Gåslungen

Steder, ordnet alfabetisk

Bjørnholt
Fortjernsbråten
Gåslungen
Hakklomana
Holet
Hønefoten
Jøndalsbekken
Kamphaug
Kikut (toppen)
Kikutstua
Kobberhaughytta
Kroksund
Langlia
Liggern
Låkeberget
Nedre Blanksjø
Nordmarkskapellet
Sandungen
Smedstua
Sognsvann
Stilla
Stryken stasjon
Sørkedalen skole/Åmot P
Trehørningen
Tryvannstua
Tømte
Tømtekoia
Ullevålseter
Vest-Hakkloa
Øyungen

Sykkelruter, ordnet alfabetisk

Gjerdingsdammen - Sandungen
Hakadal - Movatn
Hakadal - Trehørningen
Hammern - Kikutstua
Hammern - Ullevålseter
Kikut - Vest-Hakkloa
Kjelsås - Movatn
Knappaveien - Langs Vestre Fyllingen
Midtstuen - Tryvannstua
Rottungen - Lørenskog
Sandungen - Kringla
Sandungskalven - Gjerdingsdammen
Sandungskalven - Sandungen
Sidevei til Bjørnputten
Sidevei til Middagsdalen
Sidevei til Smedmyra
Sidevei til Sølvvika
Smalstrømmen - Trehørningen
Stryken - Sandungskalven
Sørkedalen - Kikutstua
Ullevålseter - Tryvannstua
Vest-Hakkloa - Sandungskalven
Vest-Hakkloa - Trehørningen