Skogen ifølge Lahlum

Innhold: alle marker

Innhold: denne marka

Helgerndammen - Smalstrømmen

Stien tar av fra veien langs vannet og kommer snart til sidedammen. Så noen meter nedover veien og opp i skogen til høyre. Det bærer opp i lia over kollen og ned til Fortjernsbråten som ligger i stor grov granskog, skog som vitner om at det er lenge siden noen slo graset mellom rydningsrøysene her. Men de er fortsatt tydelige mellom stammene og det er lett å forestille seg slåtteeng i bakkene rundt tunet. Det er stikryss på tunet og det går sti nordover mot Trehørningen. Ned bakken rundt fjøshjørnet fortsetter stien mot Smalstrømmen ned mot og siden litt opp med utsikt over Fortjern og snart står du på bilveien ved Smalstrømmen. Tar du til høyre kan du gå til Kikutstua over Bonnamyra. Til venstre kan du klatre opp Smalstrømsbakkene eller ta til venstre igjen på veien østover langs Fortjern og finne stien opp Middagsdalen eller en av stiene sørover langs Myrtjern.