Gåslungen

Gåslungen er et vann og en plass vest for Øyungen. Plassen ligger ved Rottungen og er i følge Marka fra A til Å en av de eldste i Nordmarka. Den nevnes i 1723 som plass under Liggeren, men kalles da Rottungen. Tidligere var det servering her, men det tok slutt på 80-tallet en gang.

Vannet Gåslungen ligger noen timetre lavere enn plassen, vannet vest for plassen heter Rottungen og utmerker seg med mange fine svaberg langs sørbredden.. Skiløpa fra Skar mot Kikut går over vannet.

Vinteren 1997 ble det hogd langs veien fra Nordmarksveien til Gåslungen, spesielt ved den gamle plassen sør for brua (man ser så vidt rester etter dette som muligens husmannsplassen Nygaard eller Nyhus - og kanskje seter før det igjen) var det gjort pent arbeid med plukkhogst og Sjøl om lassbærerne etterlater seg tydelige spor hadde man tatt hensyn til blåstien til Øyungsdammen, som er nesten urørt. Hurra for Løvenskiold! Tenk om man hdde startet denne praksisen for 30 år siden.

Ellers går det sti til Liggern, men da må man først følge veien mot nordvest til brua over Myrtjernselva. Veien som passerer tunet går østover til Lørenskog (gården, ikke stasjonsbyen!) og Movann stasjon og sørvestover til Nordmarksveien. Det finns to stier nordover til Fortjern og sti sørover til Kamphaug.