Øyungen - Tømte over Brenna

Denne stien oppdaget jeg ved en tilfeldighet 24. mai 1998. Jeg kom fra dalen mellom Øyungskollen og Rauløkkollen - en del stier i det områder har jeg omtalt under overskriften Furumokollen. Der denne dalen munner ut mot vest ligger det en noe eldre hogstflate. Dalen slutter i en liten rygg på tvers. Fra sør kommer et far som forsvinner ute på flata, men litt lengre nede støter jeg på en sti som er merket med blå maling.

Kommer man blåstien på nordsidenav Øyungen tar man av rødmerkinga opp nordover og tar til høyre litt lenger opp. Den fortsetter nordover, krysser Godtølbekken og stiger siden jevnt og fint opp lia. Brenna heter det her i følge kartet. Her bodde visstnok Torstein, så det riktige navnet er kanskje Torsteinsbrenna.

Helt nederst er stien vasket ut av et par blauthøl, men snart blir den tørr og fin. Den har fine utsiktspunkter og er lett å følge bortsett fra et sted. I den første lille nedoverbakken kommer stien inn på en traktorvei og går ned i et oreholt. Der svinger stien til høyre. Den har et par blåmerker så hvis man er obs finner man den. Like etterpå krysser den stien opp til hyttene på Raudløkkollen og møter blåstien mellom Tømte og Liggern.

Kommer man andre veien tar stien av i den første bakken øst for bekken rett øst for Tømte. Stien tar av blåstien til venstre i en fuktig bakke med noen vierbusker og smågraner.