Blankvannsbråten

Blankvann er en av de virkelig klassiske plassene i marka, med mytisk kraft i norsk friluftshistorie og en sentral posisjon i Markakulturen.

Vollen ligger i nyopprettede Blankvann landskapsvernområde og hensikten er

Både over vollen og opp bakkene ses eksempler på Skiforeningens tilrettelegging. Med gravemaskin har man jevnet ut terrenget med den følge at en stakkars fotgjenger må vasse i gjørme. Over vollen har man tilogmed fått lov å fylle opp med pukk. Vil man se mer kan man stikke nordover ned til Lotrtkulp der berget er hakket opp og sprengstein brult til å fylle opp i vannkanten.

Det er jo ikke skiløperne som må ha det slik, det er prepareringsmaskinene og sjølsagt målsetningen om at man skal kunne gå på ski nesten uten snø. Det gror jo selvsagt til så smått, men det går sakte fordi isen i preppesporet ligger her langt utover sommeren og traseen følgelig er utsatt for erosjon. Når man da som områdeleder hører representanten fra Fylkesmannens miljøvernavdeling bekymre seg for at stiener så slitt over vollen undrer man seg.