Bakken - Trehørningen

Denne ruta bærer tydelig preg av å være en gammel ferdselsvei, antakelig av kjerreveistandard. Den er steinsatt og ved bekkene ses brokar. Den har grodd litt igjen noen steder, men er i meget god stand og deilig å gå. Nyt den!

Fra blåstien mellom Hakadal og Kroksund tar vi sørover der stien krysser gamleveien. Det er ikke skiltet men stikrysset er tydelig. Nordover går gamleveien ned til Bakken. Vi tar sørover over det som må ha vært innmarka på den forsvunnene plassen Elvikløkka. I myrene kan man her og der se de gamle kavlebruene, skikkelige stokker som er kløvd og lagt på tvers av veien. I dag lages det ikke kavlebruer mer, men det er kavlebruene som forklarer hvorfor de gamle stiene går tvers over myrer og ikke rundt.

Vi passerer Øyvann og krysser bekken, vi krysser også en sti som følger bekken, kanskje gått opp av fiskere og padlere. Så stiger stien litt, vi ser snart en stor haug gamle blikkbokser og så er vi framme ved Trehørningen. Her går stien rett forbi ei hytte og så kommer vi ut på den gjengroende innmarka. Det er vakkert og blomstrende, men tenaren er på vei inn og det vil gro igjen hvis det ikke slås iblant. Vi går ned mot veien menselgbikkjene gneldrer fra burene sine. Så står vi på veien utenfor våningshuset på Trehørningen