Kroksund

Ligger på en høyde sør for Nordvann. Det er en fin markaplass med stor låve på høy granittmur, rød stuebygning og fortsatt en del åpen innmark omkring, dessuten med blåsti og skiløype over tunet og det skal en ordentlig Markaplass ha. Stien vestover går mot Østre Hakkloa og via bilveien østover mot Bråtan kan man komme seg ned til Hakadal og Elnes. Gjermund Andersen skriver i Nordmarka Natur, historie og friluftsliv s. 138 at det skal komme en sti sørfra også som ikke står på kartet men tar av fra blåstien 700 meter sør for stikrysset ved Elvikløkka, men denne er forløpig ikke merket. Ifølge Marka fra A til Å er Kroksund en tidligere seter, nevnt første gang i 1773, da i samme eiendom som Trehørningen.

Forfallet har imidlertid så smått satt inn og det kreves allerede litt innsats for å holde dette flotte stedet i hevd. Kankje er dette et av de stedene som mister strømmen høsten 1997 også?