Innhold: Alle marker

Jons hjemmeside * Skogen ifølge Lahlum * Tegnforklaring og bruksanvisning

Her har jeg ordnet stoffet etter hvor stedene er. Under hver mark er det alfabetiske lister mens "Områder" har klikkbare kart over steder og ruter. Noen steder er det er tynt med stoff fordi jeg ikke beskriver ruter på hukommelsen, men bare mens jeg går eller sykler dem. Jeg tar gjerne i mot tips og bidrag! Jeg har også en liste over beskrevne sykkelruter.

Nordmarka

Godt i gang

Østmarka

I gang fra nordvest

Bærumsmarka

Kart, men få ruter

Krokskogen

Kommer seg

Romeriksåsen

Lite foreløpig, ingen kart

Områder

Steder

Fotuter

Sykkelruter

Områder

Steder

Fotuter

Områder

Steder

Fotruter

Områder

Steder

Fotruter

Sykkelruter

Områder

Steder

Fotruter