Markalitteratur og kilder

I god vitenskapelig ånd er dette en liste over kilder til faktaopplysninger på sidene mine, samtidig er mye av dette interessant lesning, og for lesning har vi jo Deichmanske bibliotek, som har en utmerket søkefunksjon!

Aftenposten Aften 12.05.97 "Når Marka ligger mørk og øde..." (s. 2) kommentar: Carsten Bleness

Aftenposten Aften 12.05.97 "Søpla flyter ved Sognsvann" (s. 12) Øystein Lie

Christensen, Trygve 1997. "Seks mil jernverkshistorie" Fjell og vidde nr 7 - 1997

Christophersen H. O. og Trond A. Svensson (red) 1985. Marka fra A til Å. Universitetsforlaget

Falk, Hjalmar og Alf Torp 1991 [1903-1906] Etymologisk ordbok over det norske og det danske sprog. Ringstrøms antikvariat

Frislid, Ragnar 1996. Nordmarka. Natur, historie og friluftsliv. Med turbeskrivelser av Gjermund Andersen. Gyldendal

Grimstad, Sverre 1998. "Furua ved Øyungen" i Snø & ski nr. 3 september 1998

Huseby, Eva 1997. "-Marka må være for alle" I Til skogs nr. 1 1997. Oslo og Omegn turistforening

Kunnskapsforlaget og Selskabet for Oslo byes vel (1987) Oslo byleksikon (tredje utgave) Kunnskapsforlaget

Major H. K. Hertzberg 1932 (?) Kart over nordmarka

Oslomarkas Friluftsråd 1938. Oslo-marka Blix forlag Oslo

Skiforeningen 1985 (?) Friluftsboken