Svarten - Storflåtan, Haukenveien

Sidevei 4,49 km

Mellomavstander (i km fra sted til sted)
Veidele ved Svarten 0
Haukenhytta 1,38
Veidele Spålsveien 2,91
Veidele Storflåtan 0,2

Gjengrodd sidevei, sporete og stenete, knapt framkommelig med bil, men stort sett grei å sykle hvis man tar det litt pent og kjører slalom.

Fra veien mellom Kringla og Kuvelia tar denne veien av nordover. Til å begynne med har den vanlig sideveistandard fram til dammen ved Hauken. Vannet er demmet opp slik at det går i ett med Vesleflåtan, Den store hytta litt opp fra dammen heter også Hauken. Siden blir veien dårligere, men det er lite stigning. Veien følger Hole-ledningen over ryggen og ned til Bleiksjøen og opp til veikrysset. Her tar Spålsveien av til venstre. Naturvernere forsøkte å stoppe denne veien, men den ble bygget nesten helt inn til Spålsetra. Det er trillestiforbindelse over mot Øyangen og Ringkollen.

Snart kommer vi fram til et nytt veikryss der veien mot Heggelia tar av til venstre, og så er vi straks framme på Storflåtan gård. Veien over jordene fortsetter mot Damtjern eller over Høgåsen til Haugsbygd.