Sørkedalen Skole - Kringla

Hovedvei 9,52 km

Mellomavstander (i km fra sted til sted)
Sørkedalen skole 0
Åmot grustak, parkering 0,46
Bommen 0,78
Veidele ved Pipenhus 0,19
Sidevei til Trofoss 0,41
Kjelsås 1,17
Sidevei til Langlidammen 2,08
Kringla 4,43

Dette er en av hovedveiene inn i Marka og også en av de eldste, den ble bygget fram til Langlia i 1901. Det er gode muligheter til rundturer både østover om Sandungen og Kikut og vestover om Heggelia. Det er dessuten mulig å komme over til Ringerike. Veien har mye trafikk og er god, men får på grunn av trafikken hull og vaskebrett.

Man tar til høyre vis-a-vis samvirkelaget og triller ned bakken til parkeringsplassen. Der tar man til venstre rundt plassen og opp forbi Åmot-gårdene og bommen. Så tar man til høyre i veikrysset rett etterpå. Veien til venstre går innover forbi Lysedammene mot Heggelia. Vi passerer Pipenhus og starter på oppstigningen mot Kjelsås gård. Den første veien til høyre går ned til elva og man kan bese Trofossen.

Veien stiger temmelig kraftig over jordene på Kjelsås og over ferister både før og etter gården. Når man kommer nedover kan det være greitt å vite at det er to ferister på oversida av gården. Snart flater veien ut vi passerer Kjelsåsputtene og begynner på den korrekt navnsatte Langlia.

Det er ingen store bakker bortover her selv om det går litt opp og ned. Kommer man imidlertid andre veien med mange kilometer i beina kan det det godt kjennes både langt og bratt.

Langlivatnet som man ser nede i den trange dalen til høyre ble demmet opp 15 meter med en betongdam som var ferdig i 1942. Det stikker ned en sidevei ned til dammen til høyre når vi har en liten myrputt til venstre.

Når vi er ferdige med Langlia står vi ved det idylliske nøkkerosebevokste vannet Kringla. Veien til venstre langs vannkanten går over mot Storflåtan og opp i Kuvelia mot Heggelia og Damtjern. Veien rett fram går mot Langlia og innover til Sandungen.