Sørkedalen Skole - Heggelia

Hovedvei, ikke fullstendig oppmålt

Mellomavstander (i km fra sted til sted)
Sørkedalen skole 0
Åmot grustak, parkering 0,46
Bommen 0,78
Veidele ved Pipenhus 0,19
- strekningen til veidelet ved søndre Heggelivann er ikke oppmålt
Veidele s. Heggelivann 0
Sidevei til Nordre Heggelidam 0,84
Vakerseter 0,98
Blåsti til Oppkuven 1,91
Heggelia 0,29

Man tar til høyre vis-a-vis Samvirkelaget og triller ned bakken til parkeringsplassen. Til høyre går veien over elva og derfra opp i Nordmarka mot Kikut. Der tar man til venstre rundt plassen og opp forbi Åmot-gårdene og bommen. Så tar man til venstre i veikrysset rett etterpå. Veien til høyre tar innover Langlia og Sandungen. Det er mulig å lage rundturer både østover om Kikut og vestover om Heggelia.

Vi passerer gården Haga og fortsetter oppover, først slakt og siden brattere i to store svinger. Så flater veien ut innover mot Lysedammene. Veien som tar ned til Lysedammen kan følges ned til Skansebakken, men man kan også komme bort til Smedmyrkoia.

Veien vår fortsetter rett nordover og vi ser den spisse åsen Hornet rett i mot. Snart begynner stigningen igjen og nå skal vi virkelig oppover, omkring 220 høydemeter skal vi opp for det er nedoverbakker igjen.

Følger du godt med legger du merke til kjerreveien som tar av i spiss vinkel bakover i den lange slake bakken, den kommer bort til gamle Gopletjernveien. I den første skarpe venstresvingen tar sideveien inn i Stuevassdalen av til høyre.

Oppover går det. Vi passerer Korsbekkhyta på venstre side, og litt senere blåstien mellom Smedmyrkoia og Oppkuven. Den korte sideveien til Gopletjern tar av til venstre. Gopletjern er et koselig lite vann, med en flott (og populær) leirplass. Vi nærmer oss toppen og passerer en ny sidevei. Det er veien opp Kjagdalen, en fin inngansport til naturreservatet og multemyrene oppe rundt Oppkuvvann. Så er vi på toppen og det er temmelig flatt helt fram til Heggelia. Vi møter veien som kommer opp fra Skansebakken via Storebekkhytta.

I den lange dumpa etter tømmerkoia i veikanten er det sideveien inn til dammen i nordre Heggelivann som tar av. Så passerer veien tett under Gråberget og kommer ned til Vakerseter. Vollen går ned til veien og vi ser et glimt av seterhusene oppe i bakken. Vaker er en gård i Norderhov på Ringerike. Vi kan finne mange seternavnene på Krokskogen igjen på denne måten. I følge Friluftsboken skal Vakersetera ha vært seter for gårder i Sørkedalen, men dette er ukjent for eieren som sendte meg en hyggelig mail. Han skriver:

"Den nedre setra har hørt til Store Vaker gård på Ringerike i minst 400 år. [...] Setring foregikk her inntil 1950. Året før brant alle bygningene her på gården ned, slik at gårdsdrifta ble lagt om til korn og grønnsakproduksjon. Den øvre Vakersetra hørte til gården Bure i Norderhov (nabogård til Vaker) inntil Løvenskiold kjøpte den like etter krigen"

Veien bukter seg nå fram i små søte svinger med utsikt over nordre Heggelivann og markjordbær i kanten. Husk å ta deg tid til å plukke jordbærene langs livets landevei! Nå nærmer vi oss det vakre Heggelia. En god del hytter og hus ligger her, nesten en liten grend, men alt er feriesteder nå og folk ser de ensten aldri. En sving til og så er vi framme ved Heggelia.

Veien videre nordover har forgreininger både vest-, øst- og nordover. Se beskrivelsen av ruta fra Kringla til Heggelia.