Skotta - Storflåtan

Hovedvei ikke oppmålt

Mellomavstander (i km fra sted til sted)
Skotta 0

Til Skotta kommer man fra Damtjern eller fra Heggelia eller Kringla. Veien er flat og lettsyklet. Man triller lett fobi storflåtandammen og svakt oppover mot veidelet ved Storflåtan. Herfra kommer man til venstre mot Damtjern og til høyre mot Hauken og Kringla eller Spålsveien nordover mot Spålen.