Skansebakken - Lysedammen

Sidevei , ikke oppmålt

Mellomavstander (i km fra sted til sted)

Denne sideveien er stedvis både løs og steinete, men også lange partier med fin vei.

Fra parkeringsplassen tar man veien forbi den lille kiosken ned bakken til Heggelielva og opp til jordene ved nedre Lyse. Man svinger opp til venstre og kommer snart fram til bommen ved Lysebråtan. I venstresvingen inne i skogen tar blåstien til Lysedammen av. Den anbefales varmt for fotgjengere.

Veien stiger svakt og flater snart ut. Mesteparten av stigningen unnagjøres i de første bakkene. Vi passerer nedre Lysedammen og kommer opp til midtre Lysedammen. Dessverre vedlikeholdes ikke dammene slik at disse sjøene er i ferd med å gro igjen. Egentlig er dette et paradoks. Store naturinngrep i forrige århundre har nå fått alderens verdighet og blir bevaringsverdige. På sett og vis blir senkningen av vannstanden også et skjemmende inngrep, det tar mange år før bredden igjen blir naturlige etter å ha ligget under vann i over hundre år.

Over brua ved dammen kommer man inn til Smedmyrkoia, men gamleveien videre derfra er bare delvis sykkelbar og beskrives som fotrute. Veien som tar av til venstre rett etter brua klatrer opp under Stuteskallen.

Veien vår svinger til høyre og gjør bare et par små svinger før den er oppe ved hovedveien.