Skansebakken - Søndre Heggelivann

Hovedvei, 10,86 km (om Gråseterveien, noe kortere om Slora)

Mellomavstander (i km fra sted til sted)
Skansebakken 0
Veidele Øvre Lyse 1,18
Bommen ved Skrubbdal 0,34
Blåsti til Vensåsseter 2,51
Gryta 0,74
Storebekkhytta 1,05
Blåsti Skansebakken - Kampeseter 0,99
Sidevei til Søttjerndalen 0,27
Gråseterhytta 0,95
Sidevei Bærumskollen 1,87
Søndre Heggelidam 0,18
Otertjernveien 0,68

Fra Skansebakken tar man opp til bussholdeplassen og holder til høyre over jordene og kommer inn i skogen og fram til veikrysset ved brua over Heggelielva. Veien til venstre er Gråseterveien, mens over elva går veien forbi Øvre Lyse og Slora før veiene møtes igjen inne ved Gryta.

Gråseterveien er vel den kjedeligste av de to, den passerer bommen ved Skrubdal (Navn av Skrubb = Ulv?) der det tar av en blåsti som snart møter stien mellom Skar og Åbortjern, selve veien innover er også blåmerket. Veien stiger slakt opp gjennom halvgammel granskog før den igjen synker ned og krysser bekken Fløyta i en skarp sving - nesten 180 grader. I denne svingen tar blåstien inn til Vensåseter av. Etter en slak stigning er vi framme ved brua over Gryta og møter veien fra Slora. Veien er god, men løs utenfor sporene.

Krysser vi isteden Heggelielva og sykler opp forbi Øvre Lyse som ligger vakkert til omgitt av beitemark og hester. Veien passerer bommen som er utstyrt med selvlukkende grind, noen har ofret slangen sin til formålet. I slake svinger forsetter veien mellom hogstflater og gammelskog. Vi tar til venstre i veikrysset der sideveien og blåstien til Ospeskog tar av og fortsetter i ganske åpent lende fram mot Slora. Til venstre er dalbunnen preget av løvskog. Denne løvskogen har kommet opp etter at Sloradammen ble borte. Sloradammen var bygget for å ta i mot tømmer som kom ned tømmerrenna over Otertjernsåsen fra Heggelivann.

Vi passerer plassen Slora nede til venstre omgitt av vide enger, så stiger veien opp til brua over Gryta, et stort fossefall ned i et gjel, kraftig bearbeidet for tømmerfløting med utsprengt elveløp og en diger granittmur. Heggelielva var ikke noen god fløtningselv, noe som var opphavet til den ovennevnte tømmerrenna. Et annet tiltak for å bøte på dette var å bygge en kanal fra Skamrek via Skotta slik at tømmeret kunne fløtes over i Storflåtan og derfor videre ned til Langlia og til Bogstad.

Fra Gryta får man en flat og rolig strekning innover dalen. På høyre side har man Heggelielva og man kan finne badekulper. Snart kommer man til Storebekkhytta. Sideveien til venstre klatrer i hårnålssvinger opp i dalsida. Via en trillesti har man forbindelse over mot Kampen og Lommedalen og en sidevei opp i Dammyrdalen.

Hovedveien går til høyre og stiger kraftig. Først klatrer man omkring hundre høydemetre, veien krysser blåstien mellom Skansebakken og Kampeseter, forbi sideveien til Søttjerndalen og flater ut inn til de to tømmerkoiene ved Gråsetra. Her krysses elva igjen og blåstien nedover dalen tar av i svingen like etter. Her heter det St. Jørgenskastet eller Store Jørgenkastet. Etter en kort flate stiger veien på nytt temmelig kraftig, vi skal nesten hundre høydemetre til opp til dammen ved søndre Heggelivann. Rett før dammen tar en sidevei inn mot Bærumskollen av. Dette er en fin adkomst til naturreservatet rundt Kusteintjern.

På høyre side av veien ligger en koie oppe på en bakke. Forbi koia går også en rest av gamleveien som man kan følge (og delvis sykle) for å kutte hjørnet dersom man skal ned i Sørkedalen igjen via Otertjernveien. Hovedveien gjør en sving ut mot vannet med fine rasteplasser og fin utsikt over vannet. Den flott beliggende koia ute på neset heter Bråtalandet. Her holdes hovedrasten under Skiforeningens årlige måneskinnstur i februar - mars. Etter et kort stykke med svak stigning kommer vi opp til hovedveien. Til venstre kommer man inn mot Heggelia og til høyre går veien tilbake til Sørkedalen.