Seterroa - Haugsbygd

Sidevei, ikke oppmålt

Mellomavstander (i km fra sted til sted)

Sidevei og hovedvei. Fra Seterroa til du kjører ut av Løvenskiold-skogen oppe i bakken er den til dels svært dårlig, men etter bommen er det god grusvei og fra Langtjern ned i bygda er det asfalt.

Veien stiger temmelig kraftig og er delvis steinete og utvasket. Husene på Seterroa er flyttet ned fra Viksetra oppe i lia. Viksetra måtte rives på grunn av drikkevannsrestriksjoner, men det dengang Løvenskiold-eide Storflåtan fikk stå! Vi krysser blåstien til Viksetra før bakkene begynner for alvor.

Noen av bakkene er knapt sykkelbare, men snart når vi bommen og veien bedres. Snart kommer vi inn blant hyttene på Høgåsen og etter å ha passert et par store myrer kan vi starte på en av de store utforkjøringene. Vi står på litt over 600 og skal ned til 300 meter over havet i Haugsbygd.

Først faller veien temmelig kraftig, så flater den ut ned mot Langtjern. Et lite stykke opp fra Langtjern går en blåsti sørover og på ei flate etter bommen tar en blåsti nordover mot Ringkollen, denne ruta er beskrevet her.

Litt lenger ned tar en vei av til venstre som på kartet er forlenget med en trillesti på nesten 1,5 km ned til Damtjern. Jeg har aldri forsøkt meg på den, men jeg er generelt ganske skeptisk til trillestibegrepet. Det er slitsomt å trille en sykkel og det krever mye oppmerksomhet - mye mer enn å sykle på vanlig vei- så jeg forsøker å unngå trilling på sti.

Veien gjør en stor venstre-høyresving og snart tar veien til Ringkollen av til høyre. Vi nærmer oss nå sivilisajonen. Veien er asfaltert og snart er vi nede i Haugsbygd og man kan sykle til Hønefoss eller Jevnaker. Fra Jevnaker kan man sykle Svenådalen opp i marka igjen. Det samme kan man via Åsa og opp til Damtjern eller mot Gyrihaugen, eller fra Sundvollen opp til Kleivstua.