Kringla - Heggelia

Hovedvei, ikke fullstendig oppmålt

Mellomavstander (i km fra sted til sted)
Kringla 0
Blåsti opp Smeddalen 0,61
Svartendammen 1,1
Svartengrana 0,38
Veidele Haukenveien 0,76
- ikke målt fram til Skotta

Skotta 0
Fløtningskanalen ved Skamrek 0,99
Gagnumseter 0,51
Heggelia 0,98

Til Kringla kommer man fra Sørkedalen eller fra Sandungen. Fra veikrysset like sør for vannet tar man vestover langs vannkanten. Snart forlater vi Kringla passerer blåstien som klatrer opp i Smeddalen mot Oppkuven. Veien begynner også å stige. Snart passeres Svartenkoia og den korte sideveien ned til Svartendammen. Tas en avstikker ned til dammen kan man bese starten på tømmerrenna ned til Kringla, bygget i 1939. Bukkene på sørsiden av veien opp fra Kringla er kanskje fundamenter til samme renna. Nede ved dammen som løfter Svarten 6 meter, ligger ei koie og et gåtefullt tårn. Demningen er i granitt med betongkrone og på andre siden er det en fin plass for ettermiddagsrasten.

Nå flater det ut og veien holder seg oppe i brattlia litt opp fra vannet. På høyre side av veien står Svartengrana en representant for mange fallne slektninger i denne frodige lia. Vi forlater vannet og kommer vi til veikrysset der sideveien forbi Hauken til Storflåtan. Vi tar til venstre langs bekken og snart er det klart for oppoverbakke.

Vi starter nå på veien opp den mektige Kuvelia. Mørk og tung av granskog ligger Oppkuvens nordvegg og dominerer utsikten fra de nordlige delene av Nordmarka og Krokskogen. Mye diger skog ble hugget her på 60- og 70-tallet, nå er det kraftig ungskog som dominerer. Fra veikrysset er det omkring 150 høydemetre opp til det høyeste punktet. Der tar en steinete sidevei som er vond og sykle videre opp 150 meter til opp på Oppkuv-platået og inn i Smeddalen. Vi som skal videre kan slappe av i slake bakker ned mot Storflåtan. Vi treffer tverrveien og tar til venstre. Til høyre er det et par flate kilometre til Storflåtandammen og Storflåtan gård. Denne veien ble bygget på slutten av femti-tallet og brakka som veiarbeiderne bodde i fikk navnet Sputnik.

Vår vei er også flat og behagelig fram til neste veikryss der veien tar av til høyre mot Damtjern. Noen meter lenger framme tar en kjerrevei av inn mot Skotta og vi ser også fløtningskanalen som ble laget for å kunne fløte fra nordre Heggelivann og Skamrek ned i Storflåtan. Når vi kommer til Skamrek på høyre hånd kan vi stikke ned til vannet til den fine bade- og leirplassen der. Litt lenger framme kommer vi til Gagnumseter som ligger nydelig til. Veien til venstre går opp mot Oppkuvvann, mens veien til høyre går ned til brua over Skamrek. Derfra går det blåmerket sti over til Damtjern eller inn til Løvlia. Skamrek betyr snarvei, så over eidet her har folk gått siden middelalderen. Det er grassletter og leirplasser nede ved vannet. Skamrek er oppdemmet bare noen få centimeter over Nordre Heggelivann, nok til at Skamrek går i ett med Skotta. selv om fløtningskanalen er i ferd med å gro igjen. Videre er det bare en liten bakketopp så kan vi trille ned til Heggelia. Veien videre er beskrevet i ruta Sørkedalen skole - Heggelia.