Damtjern - Storflåtan

Hovedvei 4,99 km

Mellomavstander (i km fra sted til sted)
Damtjern 0
Veidele, øst Damtjern 0,93
Blåsti mot Ringkollen 0,96
Vassendvika 0,67
Setterroa 0,43
Storflåtan 1,79
Veidele øst Storflåtan 0,21

Fra Kiosken ved Damtjern tar man innover langs vannet, forbi parkeringsplassen på venstre side og gjennom bommen. Veien innover i er meget god den første kilometeren etter at man tar til venstre i det første veiskillet blir den noe dårligere med noen få løse og hullete partier. veien opp til høyre går mot Skotta.

Vi fortsetter i flatt terreng nordøstover forlater Damtjern og passerer blåstien nordover mot Rinkollen og kommer fram til Vassendvika i Storflåtan der murene til det ubrukte kjerrathjul nummer tolv: Tolleren. Veien fortsetter langs nordbredden fram til Seterroa der det tar av en sidevei over Høgåsen mot Haugsbygd og Ringkollen. Veien mot Storflåtan gård følger vannet videre og snart står vi ved grinda. Nordover går blåstien over Storflåtaflaka mot Spålen og Øyangen.

Storflåtan er skilt ut fra Løvenskiold-skogene og jeg tror det er fastboende her, men det har ikke vårt drever jorbruk her å en stund. Imidlertid skjer det ting her somern 1998 så kanskje er et planer om å starte med det igjen.

Veien fortsetter over innmarka ut gjennom grinda og opp til veiedelet. Der veien går til høyre mot Heggelia og til venstre mot Svarten eller Spålsveien