Krokkleiva: Sundvollen - Kleivstua

Krokkleiva er navnet på veien fra Krokskogen og ned til Sundvollen. Egentlig er det to kleiver: Nordkleiva som regnes som den eldste ferdselsveien og sørkleiva der Bergenske kongevei ble lagt på begynnelsen av 1800-tallet (ferdig i 1805).

Til Sundvollen går hønefossbussen fra Oslo (i 1998 går hver hele time fra bussterminalen). Fra bussholdeplassen går vi rundt hjørnet på Sundvollen matsenter og tar oppover asfaltveien. Snart ser vi både Krokkleiva og Nordkleiva som to skar foran oss. Opp på ryggen imellom skimter vi ei vindpølse. her hopper folk utfor med hangglider eller paraglider - at de tør. Når vi kommer opp i svingen og Krokkleiva er skiltet til venstre ser vi også landingsplassen.

Her er det også skiltet "Turvei til Nes" en sti som ikke står på kartet, men nødvendigvis må gå sørover langs bunnen av brattlia.

Krokkleiva er skiltet med informasjonsskilt og stiger kraftig helt fra begynnelsen, her får man ta det rolig og snu seg ofte for utsikten er flott hele veien.

På den første flata tar Nordkleiva av til venstre, mens vi fortsetter rett fram forlater den nederste flomskadde delen og fortsetter på grasgrodd veibane, her er det behagelig skyggefult en sommermorgen.

Naturen og utsikten er fantastisk, men selve veien er egentlig ganske dårlig bevart. Den nederste flomskadde delen er alt nevnt, men i 1965 anla man utforløype og veltet alle stabbesteinene, en kraftledning er anlagt så å si midt i veien og mesteparten av selve veidekket er vasket bort. Det er en ruin av en vei vi klatrer langs.

Snart lukker bergveggene seg om veien og utsikten snevres inn av "klevens svimlende portal" og nesten overasskende fort er vi oppe ved Kleivstua og kan gå inn gjennom grinda og stå ved Klevmannen.