Smedmyrkoia - Oppkuven

Fra Smedmyrkoia følges gamle Otertjernvei oppover dalen. Veien er gammel og tilvokst med gras og ganske koselig å gå. Skiforeningen drev i 1999 ganske radikal rydding av grangrener og løvtrær her og det som er kappet ned ligger langs veien, mange av de stående trærne har fått skader av motorsaga.

Godt oppe i bakkene tar stien av og går ned ned til bekken og passerer Korsbekkhytta før den svinger til venstre og krysser bilveien noen meter høyere opp. Så klatrer stien opp mot Lysebråna. Snur vi oss vil vi kunne se helt ut i fjorden og vi ser også godt boligblokkene og rekkehusene i Voksenåsen.

Snart flater terrenget ut og stien svinger inn i gammelskogen i naturreservatet langs ei lang myr over en bekk før den tar fatt på en ny stigning. Her er det drevet tynning og småflatehogst vintern 98 og noen burde benytte seg av hogstavfallet til å legge noen kavlebruer over myrene her, det er temmelig vått.

Snart kommer stien opp til ei stor myr. Tar du av stien her og følger myrkanten rundt mot høyre kommer du snart til et tjern og på andre sida ligger Gjelleråskoia. Dette er ei lemkoie, den består alså av ferdigproduserte vegger som er montert sammen på stedet. OOT hadde planer om å pusse opp koia til ubetjent hytte, men måtte gi opp dette prosjektet siden de ikke kan bygge uthus og do i naturreservatet.

Stien går ned i en liten dal til et stikryss der det går sti til høyre ned til Heggelia og til venstre ned i Smeddalen til Kringla. Vår rute går opp over Såta og gjennom gammelskogen opp det høyeste punktet på Oppkuven.