Skansebakken - Smedmyrkoia

De fleste går bilveien fra Lysebråten til Smedmyrkoia, denne veien - Gopletjernsveien - er en av de eldste i Marka. Den er tegnet inn på O. Hertzbergs kart fra tidlig 30-tall. Det samme er blåstien som går omtrent parallelt med og litt øst for veien, men litt høyere i terrenget. Jeg tror denne stien går under navnet Haalkestien. Fra veisvingen nord for Lysebråtan smyger stien seg flat og lettgått langs Vassmyra og Stormyra, krysser Noreledningen (den eldste kraftledningen i Marka, og antakelig den som er styggest lagt) og kommer fram til veien igjen et par hundre meter sør for Midtre Lysedammen. Herfra følges veien over elva og til høyre i veikrysset fram til Smedmyrkoia.

Følger du kjerreveien videre kan du fortsett blåsti opp på Oppkuven, eller følge rødmerking tilbake til Sørkedalen over Otertjernsåsen.