Ringkollen - Damtjern

Til Ringkollen kommer man for eksempel med Skiforeningens sykkelbuss eller med rutebuss fra Hønefoss (trur eg).

Fra parkeringsplassen nedefor kapellet tar vi veien østover forbi veibommen. Stien tar av til høyre nesten straks. Den er ikke skiltet, men den er blåmerket og følger en tydelig traktorvei. Det kan nesten virke som om det er mer krøtter enn folk som går her, men når vi har krysset lysløypa to ganger og kommer opp mot topplatået blir stien mer stiete. Oppe på platået kommer vi til en benk på et svaberg og her går en avstikker opp til venstre til selve toppen. Fra Ringkollen ser man nesten alt. Selv om det er litt skog på toppen kan man ved å bevege seg litt se i nesten alle himmelretninger.

Tilbake ved benken følges blåmerkingen sørover. Det er en del bart fjell og man bør være litt obs for det er ikke alltid at stien er så tydelig. Man går med utsikt over Krogskogstupet og Tyrifjorden. Snart går sdtien nedover og vi passerer en del hytter. Man kan for eksempel filosofere litt over hyttearkitektur. Vi passerer Ringkollsetra med nesten igjengrodd setervoll og vi kommer til en kjerrevei. Til høyre der skal blåstien til Storflåtan ta av, men det er ingen skilting og jeg ser heller ingen merker. Vår rute tar til høyre og fortsetter den brede stien ned til Håvardssetra med flott bygning og igjenplantet innmark og ned til bilveien mellom Seterroa og Haugsbygd.

Veien følges sørover gjennom bommen og opp langs en hogstflate med utsikt ned til Langtjern. Øverst i flata tar blåstien av sørover. Stien blir etterhvert aldeles praktfull. Den går gjennom ganske tett skog og kommer fram ved Purvollen der vi møter bilveien inn til hyttefeltet nord for Damtjern.

Veien følges rundt vestenden, nedenfor dammen og opp en bratt stistubb opp til kiosken og varmestua ved Damtjern.