Retthella - Fjellsetra

Vi passerer et nyrestaurert uthus og tar sikte på grana østafor. Bak den finner vi et blåmerke og går inn i skogen og over bekken. Så stiger stien over Bukkehøgda. Vi går over hogstflater opp mot toppen. Utsikten bakover er ut i det store rommet over Ringerike. Snart når vi åstoppen og kommer inn i fin gammelskog. Samme skogtype nedover lia og over et par bekker som er store nok til at de kunne trenge klopp. Vi kommer ned på en hogstflate og møter en traktorvei som vi følger et kort stykker før stien svinger seg i hårnålssvinger ned i dalen, der vi krysser Fiskebekken. I lia kommer vi bort i en traktorvei, men stien tar av og krysser den litt lenger opp og så er vi oppe på bilveien ved en liten grasslette/parkeringsplass og går til høyre noen meter til stikrysset ved Fjellsetra.