Oppkuven

Oppkuven er med sine 704 meter den høyeste toppen i den sørlige delen av Nordmarka og Krokskogen. Vil du høyere må du helt opp i nordøst til Svarttjernshøgda (717) og deromkring.

Åspartiene sør for Svarten løfter seg som en kjemperygg over Storflåtansenkningen. Baklia er tung og mørk av ungskog, det må ha vært store hogster her på 60-tallet. En fyr jeg arbeidet sammen med i skogen i min ungdom fortalte at han hadde felt graner på over fire kubikk her da han jobbet for Løvenskiold. En enslig bror av disse avgåtte står igjen rett ved bilveien nede ved Svarten, den står som et minnesmerke over alle kjempegraner, men mange av dem har det nok aldri vært, selv før storhogstene begynte. Grana er en ganske ny innvandrer i Norge og for 1000 år siden var nok ensartede granskoger et sjeldent syn.

Platået på toppen er naturreservat som så og si i sin helhet ligger over 600 meter. Men granskogen er frodig allikevel og i søkkene rundt toppen finner man de antatt eldste granene i Marka. Toppen ligger alså på 704 meter + ca 10 meter tårn som undertegnede dessverre ikke tør å klatre opp i, men det sies at utsikten er fantastisk! Toppen er ganske flat og det er ikke mye utsikt fra bakkenivå.

Fra toppen går det blåmerkete stier i fire retninger. Mot sørøst kommer man ned til Sørkedalen eller via Smeddalen til Kringla, mot nordøst går en sti ned Kuvelia til Svarten over 300 meter lavere. Mot sørvest går en sti ned til vestenden av Store Oppkuvvann og videre mot Heggelia aller Løvlia, mens stien mot nordvest gjør en sving over platået før den møter sørveststien nede i dalen.