Kleivstua - Retthella

Fra parkeringsplassen ved Kleivstua tar man asfaltveien mot nord og følger veien et lite stykke før blåstien tar av mot øst. Gamlestien er stort sett bevart selv om veien krysser over den flere ganger. Stien går gjennom frodig skog og forsvinner snart under veien igjen som følges et rundt svingen mot høyre. Så tar stien av på en traktorvei over ei flate til venstre og over flata kommer vi til Tavleskaret, oppkalt etter minnetavla som står her over svensker og nordmenn som falt her i 1716. Karl 12 hadde besatt Christiania, men ville komme rundt de norske hovedstyrkene som lå ved Gjellebekk i Lier. I alle fall ble framrykningen fra Bærums verk stoppet her 15 april. Herfra går gamleveien ned Nordskaret til Sundvollen. Vi fortsetter østover og møter snart veien igjen et lite stykke før stien tar av til venstre igjen og klatrer opp ei litt dårlig merket hogstflate. Det er flere hogstflater mens stien runder Retthelltjern passerer ei hytte og møter veien nok en gang.

Her turkartet litt feil for stien sørover mot Bureheim og Torget tar av nesten rett over veien her. Stien opp til Retthella seter tar av noen hundre meter lenger framme opp til venstre. Snart er vi oppe på setervollen. Vi kommer inn på vollen langs et steingjerde og krysser et lite søkk opp av søkket står det et godt skjult skilt på baksida av ei gran. Det er skiltet nordover mot Gyrihaugen og Stubdal og mot øst mot Fjellsetra og Løvlia.