Kleivstua

NB: Jeg har INGENTING med booking på Kleivstua å gjøre. Jeg opplyser dette rett og slett fordi jeg har mottatt en overasskende mengde mail med henvendelser om det: Gå til Kleivstuas egne websider.

Kleivstua er en gammel skysstasjon på toppen av Krokkleiva og er i dag konferansehotell.

Parkeringsplassen ligger øst for hotellet. Fra parkeringsplassen går man et stykke nordover asfaltveien tar blåstien mot Retthella av til høyre, samme vei går man hvis man vil ned Nordkleiva. Samme vei går ned i bygda - Dronningveien -eller man kan ta veien østover og komme innover mot Damtjern, Løvlia eller nedover mot Lommedalen.

Sørover går Kongeveien mot Lommedalen eller man kan følge sidevei til Sørsetra.

Fra baksiden av hotellet går Krokkleiva ned i skaret mot Sundvollen. Sørover går blåstien til Kongens utsikt og Sørsetra og Sollihøgda