Kampevaddammen - Kampeseter

Fra Kampevaddammen går stien sørøstover gjennom temmelig urørt skog. Litt vestover går stier både til Mattisplassen, Fjellsetra og Løvlia. Vi går helt i kanten av reservatet og snart krysser vi grensen. Her treffer du nesten aldri folk. Stien stiger slakt opp forbi Presthytta og opp på Rustbråtabrenna. En avstikker inn i naturreservatet anbefales, man kan for eksempel gå nordøstover til man treffer blåstien mellom Løvlia og Kampeseter og ta den ned til Kampeseter isteden.

Du kan nyte gammelskogen langs denne stien også. forbi stidele der stien tar ned til Mattisplassen, men så passerers eiendomsgrensa til Løvenskiold-skogen. Vi er fortsatt i reservatet, men her har det vært hogst omkring 1973. Tett ungskog ned til Gaupetjernsbekken, så er vi ute av reservatet. Stien passerer noen myrer og det er vid utsikt sørover så kommer vi snart framme og ser ned mot husene på Kampeseter.