Krokskogen

Områdebeskrivelser, med kartskisser (tegnforklaring)

Jeg har delt opp Marka i områder, og lager kartskisser som man kan klikke seg videre fra. Du kan derfor komme videre til Steder og Fotruter og Sykkelruter også herfra

GyrihaugenFra Sundvollen til Fjellsetra og nord til Gyrihaugen
KampeseterFra Lomma-vassdraget i vest til Mattisplassen og Heggelivann i nord og Storbekkhytta i øst
KleivstuaFra Sundvollen i nordvest østover til Mattisplassen og sør til Sørsetra
LøvliaFra Damtjern i nordvest over til Gagnumseter og sørover til Kampevaddammen
OppkuvenOmrådet omkring Oppkuven. Fra Langlia til Heggelia
RingkollenFra Damtjern øst til Storflåtan og nord til Øyangen og Ringkollen
SpålenFra Storflåtan til Sandungen i sør til Spålen og Katnosa i nord
SørkedalenFra Sørkedalen skole, vest til Storbekkhytta, nord til Hegglivann og øst til Heikampen

Fotruter, ordnet alfabetisk

Damtjern - Heggelia
Fjellsetra - Kampevaddammen
Heggelia - Oppkuvvann
Kampevaddammen - Kampeseter
Kleivstua - Kongens utsikt
Kleivstua - Retthella
Krokkleiva: Sundvollen - Kleivstua
Retthella - Fjellsetra
Ringkollen - Damtjern
Skansebakken - Kampeseter
Skansebakken - Smedmyrkoia
Smedmyrkoia - Oppkuven

Steder, ordnet alfabetisk

Damtjern
Fjellsetra
Heggelia
Kampeseter
Kleivstua
Oppkuven (toppen)
Smedmyrkoia
Storebekkhytta

Sykkelruter, ordnet alfabetisk

Damtjern - Skotta
Damtjern - Storflåtan
Jevnaker - Tverrsjøstallen
Johnsrud - Kleivstua, Kongeveien
Kringla - Heggelia
Seterroa - Haugsbygd
Skansebakken - Lysedammen
Skansebakken - søndre Heggelivann
Skotta - Storflåtan
Svarten - Storflåtan, Haukenveien
Sørkedalen Skole - Heggelia
Sørkedalen Skole - Kringla