Heggelia

Servering, åpent alle helger, og jeg synes det er fryktelig trivelig at tradisjonen med servering opprettholdes. På Heggelia er det klassisk Markaservering. Folk sitter på kjøkkenet og i stua og vertskapet er til stede blant gjestene, ikke bak en disk eller i ei luke.


Heggelia ligger nydelig til (som mange av markaplassene) sydvendt ved Nordre Heggelivann. Her kan man få kjøkkenvarme og vafler i helgene. Eierne kjøpte plassen av Løvenskiold i 1989. Gunvor Greni er datter av Gunnar Flåten og oppvokst her som den eldste av elleve søsken. (Eva Huseby i Til Skogs 1/97)

Plassen kalles også Heggeliseter, noe som skyldes at ringeriksgårdene (Norderhov) Hesselberg og Vaker, setret her fram til 1919. (Marka fra A til Å) I finnemantallet fra 1686 nevnes Mattis Heggeli som da hadde hatt plassen i elleve år og fra 1662 kjennes Morten Finne.

Veien nordover går mot Kringla, Storflåtan og Damtjern, mens veien sørover ender nede i Sørkedalen. Sti vestover mot Damtjern og Løvlia kommer man til ved å følge veien nordover. Noen hundre meter langs veien sørøstover tar en sti av opp til Oppkuven.