Heggelia - Oppkuvvann

Fra Heggelia tar vi veien østover og tar stien opp til venstre etter å ha krysset Oppkuvbekken. Stien virker litt fersk. Og foklaringen får vi fra Major Herzbergs kart fra 30-åra, da gikk stien litt lengre øst antakelig langs den samme traseen som den tømmerveien av litt eldre dato som vi følger fram til bilveien. Vi svinger til høyre og følger veien, som er koselig og grasbevokst fram til veienden. Her fortsetter vi lamngs skiløypa og det er dessverre gjørmete, vått og utrivelig å gå. Traseen er nok laget som vintervei og er kanskje fortsettelsen av den vi fulgte lenger ned. Det er alikevel verre å gå her. Vi passerer lille Oppkuvvann og går forbi et dårlig markert stikryss der en blåsti går ned til ei koie og over bekken i utoset fra Store Oppkuvvann og opp til selve toppen. Vi fortsetter skiløypa til den svinger skarpt til høyre. Her tar blåstien inn i gamleskogen og vi går langs det vakre vannet videre. Store Oppkuvvann har steile klipper langs nordbredden og vi får stadige glimt gjennom eventyrskogen. Stien har villmarkspreg med vindfall og myrkulper.

Litt øst for vassenden kommer vi fram til et stikryss der fire stier møtes. Rett fram går stien ned Smeddalen til Kringla mens stien til høyre går til Oppkuven og den venstre ned mot Sørkedalen.