Fjellsetra

Fjellsetra er ei seter- og hyttegrend med et litt vanskelig stikryss. Nordmarkkartet stemmer ikke helt. Slik skal det være:

Stien østover til Retthella tar av veien litt vest for hyttene, selv om det er skiltet sør for veien der stiene til Gyrihaugen og Løvlia tar opp. Stiene til Kampevaddammen og Mattisplassen deler seg lenger sør.