Mennesker lager vidder. Naturen lager skog

Tonevann fra Tonekollen, pinsen 2001

Stiene i Oslomarka

Velkommen til skogs!

Disse sidene er viet turer i skogen. Målet er å samle inn og formidle all slags informasjon om stier og veier, særlig er jeg interessert i dem som ikke er merket eller står på kartet (det hender jeg sykler også ).

Dessuten har jeg lyst til å dele mine opplevelser og synspunkter og gjerne inspirere folk til å gå tur. Sjekk ut min turanbefaling for eksempel!

Her finner du mer om hvordan disse sidene er lagt opp: Tegnforklaring og bruksanvisning