Østernvann - Årli

Fra Dammen i østenden av Østernvann tar vi nedover bakken på veien. Rett ovenfor dammen tar blåstien opp til Åbortjern av og over Dammen kan man gå over Lathusåsen til Fossum.

Vi går nedover bakken og tar av til venstre i første veikryss der det er skiltet "Blåsti rundt Sognsvann til Sinober". Vi følger veien et lite stykke og tar til høyre. Stien er litt kronglete og gjenvokst over eigammel og ned ei ny, hogstflate. Vi ser Sognsvann og Bjørnsgaard. Nederst møter vi stien som kommer fra Kråkebråten. Den er skiltet Fossum/Voksen/Røa. Vi tar til venstre og kommer snart fra hogstflata inn i gammel skog. Igjen lar jeg meg forundre av den enorme forskjellen på stien. Ute på flata er den nesten gjengrodd, mens inn i granskogen er den svært tydelig.

Vi går gjennom frodig skog, krysser Åborbekken og tar til venstre opp en slak stigning. Vi følger et gammelt gjerde med rusten piggtråd. Ulovlig! Piggtråd er bare tilatt sammen med tydelig gjerde. På andre siden er det tett granskog - gjenplantet innmark antakelig. Vi passerer havnehagen på Tangen og går gjennom skog som ble blinket for tynning høsten 1998. Vi passerer flere jorder og kommer opp på veien. Til høyre fortsetter stien over jordene ned til gårdsveien og fram til hovedveien slik at Sørkedalselva kan krysses og så kan man for eksempel fortsette stien mot Bogstad gård.