Skogen ifølge Lahlum Innhold: Alle marker

Bærumsmarka

Områdebeskrivelser, med kartskisser (tegnforklaring)

Bærumsmarka Nord Nordre del av Bærumsmarka fra Sørkedalen til Tjæregrashøgda
Bærumsmarka Sør Bærumsmarka fra Østerås nord til Tjæregrashøgda og vest til Lommedalen

Ruter, ordnet alfabetisk

Skansebakken - Åbortjern
Triungsvann - Vensåsseter
Østernvann - Årli
Åbortjern - Østernvann
Årli - Åbortjern

Steder, ordnet alfabetisk

Tjæregrashøgda
Åbortjern